De school

De Elisabeth Paulusschool is een basisschool die garant staat voor hoge kwaliteit! De Elisabeth Paulusschool is de grootste zelfstandige school in de Spaarndammerbuurt met een lange traditie. Het gebouw dat is gesitueerd tussen de Spaarndammerstraat en de Zaanstraat, is zeer ruim en licht. De ruimtes weerspiegelen onze pedagogische aanpak: rust, ruimte en regelmaat.

De Elisabeth Paulusschool is een brede school. Dat wil zeggen dat wij een aanbod hebben voor alle kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar. Zowel een peuterspeelzaal, voor - en naschoolse opvang en na schoolse - activiteiten horen bij ons aanbod.

Onze missie/Onze visi​e

Op de Elisabeth Paulus koesteren we onze kinderen, hun spontaniteit, hun nieuwsgierigheid, hun creativiteit en hun kwetsbaarheid.
We leren ze lezen, schrijven, rekenen. We helpen ze vol zelfvertrouwen opgroeien, samenwerken met elkaar,
functioneren in een groep met respect als centraal thema.
Zo zetten zij in een veilige omgeving hun eerste stappen als wereldburger.​
Wij wilen kinderen een rijke basis geven waarmee zij hun eigen talenten kunnen ontdekken en genoeg vaardigheden verwerven om hun toekomst op te bouwen.

Waarom kiest u voor de Elisabeth Paulusschool?

* buurtschool op één locatie met eigen gymzaal
* kleine klassen
* professioneel lerarenteam en vakleerkrachten
* gedifferentieerd onderwijs
* thematische aanpak van specifieke vakken
* continu rooster

Onze kernwaarden

Wij maken onze ambitie waar vanuit de volgende waarden :

betrokkenheid, positiviteit en ontwikkeling.

Deze waarden zijn nauw verbonden aan de waarden van ons schoolbestuur : ASKO verbindt met aandacht en ambitie.