Elisabeth Paulusschool

De mooiste leslokalen vind je buiten
Van buiten leer je. Bijvoorbeeld wat ‘oneindig’ is door grassprietjes te tellen. Of dat sommige lieveheersbeestjes vijf stipjes hebben en anderen zeven. En dat het in de lente anders ruikt dan in de herfst. Van buiten word je groot. Het nodigt je uit om je grenzen te ontdekken door te ravotten en te klimmen. Soms laat buiten je verbazen bijvoorbeeld over wat mensen allemaal weggooien en wat je met dat zwerfafval kunt knutselen.

De school met de meeste buitenuren
Op de Elisabeth Paulus leren kinderen te ontdekken wie ze zijn. Naast taal, lezen en rekenen is er daarom ruimte voor sport, creativiteit, museumbezoek en voorstellingen. De leerlingen werken met moderne leermiddelen, krijgen Engelse les vanaf 4 jaar, muziekles van een vakdocent en musicallessen in de bovenbouw. Bovendien zijn onze leerlingen veel in het aangrenzende Westerpark te vinden.

Internationale onderwijsmethode
Op onze school wordt gewerkt met IPC, een internationale, creatieve en thematische onderwijsmethode. Zelf ontdekkend en hersenvriendelijk leren met als essentieel onderdeel het internationaal perspectief. Leerlingen gaan aan de hand van een probleem op onderzoek uit. We bieden onderwijs op maat voor alle kinderen, van kinderen die extra hulp nodig hebben tot kinderen die voorlopen.

Samen met elkaar
Als je opgedane kennis kunt delen, geeft dat aan dat kennis wordt beheerst. Daarom sluiten we thema’s af met presentaties over het geleerde. Ouders, grootouders en belangstellenden zijn dan van harte welkom. Met een enthousiast lerarenteam bouwen we samen met de ouders aan de toekomst van kinderen. Wij werken met een continurooster en de voor en naschoolse opvang zitten in onze school. Een fijne school maak je met kinderen, leerkrachten en ouders samen.

Sterke punten op een rij

  • school met de meeste buitenuren
  • professioneel, enthousiast en collegiaal team
  • school is een alles in één school(IKC)
  • IPC -international primary curriculum
  • sterke zorg- en begeleidingstructuur
  • Engels vanaf de kleuters
  • ruim school gebouw
  • gemengde school
  • moderne (IT)leermiddelen
  • sterke samenwerkingspartners, voorschool, ouderkamer, spelinloop en BSO