Ziekmelden: tussen 8.00 uur en 8.30 uur

Indien uw kind ziek is en niet op school kan komen, of indien uw kind naar een arts moet en daardoor niet naar school kan komen, dan moet u de school hierover bellen. Dit kan tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Indien u niet belt, dan weten wij niet wat er aan de hand is met uw kind.

Verzuim

Indien u ons niet laat weten waarom uw kind niet op school is, dan noteren wij dit in onze administratie als ongeoorloofd verzuim. Bij veelvuldig verzuim nemen wij contact op met Bureau Leerplicht.
Alle handelingen rondom verzuim en de maatregelen zijn vastgelegd in ons verzuimprotocol. Dit kunt u inzien bij de directie.

Verlof

Ouders die verlof willen aanvragen voor kinderen vanaf 5 jaar, kunnen dit bij de directeur te doen. Er ligt een formulier voor u klaar met de richtlijnen voor het verlenen van verlof.