Aansprakelijkheid en verzekeren

Wij wijzen u erop, dat de school op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor het wegraken/stukgaan van spullen. Dat betekent, dat wanneer uw kind, door wat voor reden dan ook, iets kwijtraakt, de school niets voor u kan doen. Wij raden u dan ook aan, de kinderen nooit spullen van hoge waarde mee naar school te geven.
Via VGA Verzekeringen van de gemeente Amsterdam zijn de leerlingen verzekerd tegen:
a. persoonlijke ongevallen
b. wettelijke aansprakelijkheid

Dekking ongevallen

Wat betreft “persoonlijke ongevallen" geeft de verzekering een dekking voor ongevallen die leerlingen overkomen tijdens het verblijf in school maar ook tijdens het komen en gaan van en naar huis, dat wil zeggen: een uur vóór aanvang van de school en een uur na afloop van de school. Ook tijdens excursies, schoolreisjes, schoolzwemmen e.d. zijn de leerlingen verzekerd. De “wettelijke aansprakelijkheid” geldt alleen voor de tijden dat het kind aanwezig is op school onder toezicht van een leerkracht. Als ouders zelf niet W.A. verzekerd zijn vindt vergoeding van schade via het N.V. Verzekeringsbedrijf plaats. De premie voor bovengenoemde verzekering wordt via de ouderbijdrage voldaan. Wij raden u aan een W.A. verzekering af te sluiten.​