Ouderkamer en oudercontactmedewerker

De school beschikt over een ouderkamer. Dit is de ontmoetingsplek voor ouders. De oudercontactfunctionaris werkt vanuit IJsterk een aantal uren in de week in de school.
De oudercontactmedewerker vormt de schakel tussen ouders, de school en de peuterspeelzaal. Als ouders betrokken zijn bij school en de ontwikkeling van hun kind, leren kinderen meer op school! Om dit te bereiken organiseert de oudercontactmedewerker bij elk nieuw thema een bijeenkomst voor ouders in de ouderkamer. Ook worden andere informatiebijeenkomsten georganiseerd over opvoeden, opgroeien en onderwijs. De ouderkamer is in principe alle dagen open. De oudercontact persoon is Ingrid Liem.

Taalcursus

Helaas heeft de school dit schooljaar geen subsidie ontvangen voor de taalcursus Taal en Ouderbetrokkenheid.