Jaarkalender

September 2020

22 sept Hele dag

Nationale Buitenlesdag

23 sept Hele dag

Studiemiddag: 12:00 vrij

25 sept Hele dag

Voorstelling gr 1 t/m 8

30 sept Hele dag

Start Kinderboekenweek

Oktober 2020

1 okt Hele dag

Schoolfotograaf

9 okt Hele dag

Afsluiting Kinderboekenweek

12-16 okt Hele dag

Herfstvakantie

19 okt Hele dag

Studiedag: vrij

20 okt Hele dag

Eerste schooldag na de herfstvakantie

November 2020

9 nov Hele dag

Vrijwillige oudergesprekken

23 nov Hele dag

Studiedag: vrij

December 2020

2 dec Hele dag

Infoavond gr 8 PO-VO

4 dec Hele dag

Sinterklaasviering: 12: uur vrij

16 dec Hele dag

Kerstviering

17 dec Hele dag

Schooldag 09:30 uur -14:00 uur

18 dec - 1 jan Hele dag

Kerstvakantie

Januari 2021

4 jan Hele dag

Eerste schooldag na de kerstvakantie

11 jan Hele dag

Start Cito gr 8

20 jan Hele dag

Start M-toetsen gr 3 t/m 7

27 jan Hele dag

Definitief advies gr 8

Februari 2021

3 feb Hele dag

Studiemiddag: 12:00 uur vrij

11 feb Hele dag

Carnaval & talentenshow

17-18 feb Hele dag

Rapportgesprekken

22-26 feb Hele dag

Krokusvakantie

Maart 2021

1 mrt Hele dag

Studiedag: vrij

2 mrt Hele dag

Eerste schooldag na de krokusvakantie

April 2021

1 apr Hele dag

ASKO studiedag: vrij

2 apr Hele dag

Goede Vrijdag: vrij

5 apr Hele dag

2e Paasdag: Vrij

22 apr Hele dag

Sportdag

23 apr Hele dag

Koningspelenontbijt

26 apr - 7 mei Hele dag

Meivakantie

Mei 2021

10 mei Hele dag

Eerste schooldag na de meivakantie

12 mei Hele dag

Eindtoets gr 8: Route 8

13 mei Hele dag

Hemelvaart: vrij

14 mei Hele dag

Leerlingen: vrij

24 mei Hele dag

2e Pinksterdag: vrij

Juni 2021

2 juni Hele dag

Start E-toetsen (gr 3 t/m 7)

23-24 juni Hele dag

Rapportgesprekken/Adviesgesprekken groep 7

Juli 2021

2 juli Hele dag

Afscheidsavond gr 8

7 juli Hele dag

Eindfeest: 12:00 vrij

8 juli Hele dag

Start zomervakantie t/m 22-8 (*zonder calamiteit)

9 juli - 22 aug Hele dag

Start zomervakantie t/m 22-8 (*ivm calamiteit een dag later)

Augustus 2021

23 aug Hele dag

Eerste schooldag na de zomervakantie