Onderwijs en opvoeding gaan samen

School en ouders hebben elkaar nodig. Een goede relatie, een goed contact tussen school en ouders is noodzakelijk voor succesvol onderwijs.
Wij vinden een hoge betrokkenheid van ouders bij de school heel belangrijk.

Opvoeden en leren gaan hand in hand. Zonder een goede opvoeding kan een kind niet leren. Leren lezen op school betekent helpen met lezen thuis. Leren respectvol met elkaar omgaan op school betekent leren respectvol om gaan met elkaar thuis. Veel ouders bieden een juiste basis die het leerproces van hun kind ondersteunt.

We vinden de persoonlijke relatie van de leerkracht en de directie met ouders zeer belangrijk. Daarom startten we elk schooljaar met een kennismakingsgesprek. Zo kunnen ouders kennismaken met de nieuwe leerkracht, zo kan de leerkracht kennismaken met de ouders.

Ouders worden regelmatig geïnformeerd over de resultaten en het welbevinden van hun kind. Dit gebeurt in rapportgesprekken of in extra oudergesprekken.
Elke dag kan er informeel contact plaats vinden met de ouders. Even kort voor de les of aan het eind van de schooldag. Ook is er de mogelijkheid voor ouders om een extra gesprek met de leerkracht aan te vragen.

We kunnen niet alles alleen

Zonder de hulp van ouders kunnen we de school niet draaien. De hulp kan plaats vinden via deelname aan een commissie of raad of praktischer bij het uitvoeren van allerlei activiteiten. ​