Kalender augustus
17 aug eerste schooldag
19 aug informatieavond gaat niet door
24 aug start informatiegesprekken ouders ~ leerkracht

 1

Eerste schooldag
We hopen dat iedereen een heel fijne vakantie gehad heeft en dat iedereen gezond is gebleven.

Maandag 17 augustus vliegen wij het nieuwe schooljaar in!

2Fijn om elkaar straks weer te zien!

 

 

 

Hoe gaat het ook al weer?
08.25 de deur gaat open
08.30 ben je in de klas en start de les
14.00 de les stopt, iedereen pakt jas en tas en loopt naar de deur
Absentie kunt u inspreken tussen 8.00 – 8.20.
Te laat komen is verzuim van onderwijstijd en wordt direct als zodanig geregistreerd.

 

Ingang school
Wij starten dit schooljaar zoals wij dat geëindigd zijn, met aparte ingangen voor de groepen. Ouders/verzorgers blijven buiten en komen ook niet op het schoolplein.

3Ingang spelinloop, peuters en kleuters: plantsoen

De kleuters hebben een nieuw lokaal. Het lokaal van de spelinloop en de ouderkamer zijn samen het nieuwe lokaal voor groep 1&2.
Een superdeluxe groot lokaal direct aan de buitenspeelplaats.

 

 

Ingang groep 3&4:              Ingang groep 5&6:                                     Ingang groep 7&8:
Zaanstraat 1                           Zaandijkstraat 3                                         Zaandijkstraat 1

4

                 5           13

 

 

Informatieavond
De informatieavond gaat uiteraard niet door. Wel willen we u graag informeren over het nieuwe schooljaar dat uw kind(-eren) tegemoet gaan. Daarom ontvangt u van de leerkracht en van de directie de benodigde informatie via de mail. Als u dat op prijs stelt kunt u ook een papieren versie ontvangen. U kunt dit aangeven bij de leerkracht.9

 

 

 

Kennismakingsgesprekken 24-27 augustus
Op maandag 24 augustus starten de kennismakingsgesprekken. Als school willen we graag samenwerken met ouders; we zien ouders als ervaringsdeskundigen. U kent uw kind het beste en ziet uw zoon/dochter in verschillende situaties. U heeft vast ideeën over welke aanpak uw kind op school nodig heeft. En er zijn wellicht omstandigheden rondom uw kind die voor ons van belang zijn om te weten. Daarom willen wij graag met u een kennismakingsgesprek voeren. U krijgt van de leerkracht bericht over de tijd van het gesprek.
Het gesprek is dit jaar op het schoolplein met in acht neming van de 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje.

10Heeft u Covid-19 gerelateerde gezondheidsklachten, geef dit aan bij de desbetreffende leerkracht, dan voert u het gesprek digitaal met elkaar.

 

 

 

Gymles
Alle groepen hebben gymles op elke dinsdag en donderdag. 11
Wat doe je aan met gym?

 een t-shirt
 een korte broek
 gymschoenen met lichtgekleurde zolen

Gymschoenen zijn verplicht met het oog op de veiligheid. We willen niet dat kinderen hun voeten of tenen bezeren met bijvoorbeeld hockey of voetbal.

Jump-in
Wij willen graag, samen met u, de kinderen een gezonde leefstijl leren. Ouders en school kunnen elkaar daarin versterken. 12
Daarom hebben wij gezondheid op de agenda staan.

Wat is nodig voor een gezonde leefstijl? Gezonde voeding, gezond drinken en voldoende beweging. Wij doen daar al veel aan, we willen graag méér doen, samen met u. De komende tijd informeren wij u over hoe wij samen aan de slag gaan. Wij volgen hiervoor de stappen van Jump-in. Dit is een project van de gemeente Amsterdam.

 

 

Schoolgeld ’20 – ‘21
Het schoolgeld innen wij van 24 augustus t/m 4 september. Wij hebben er rekening mee gehouden dat op 1 september de vouchers voor het schoolgeld op de stadspas gezet worden.
U kunt uw stadspas bij de administratie of bij directie laten scannen. Zij staan bij de ingang Zaandijkstraat 3.
Wanneer u niet aan de betaling kunt voldoen kunt u een afspraak maken met de administratie voor een betalingsregeling.