• Nieuws

Op woensdag 23 januari a.s. organiseert de gemeente Amsterdam de Dag van de Voorschool van 9.30 tot 12.00 uur.

Op woensdag 23 januari a.s. organiseert de gemeente Amsterdam de Dag van de Voorschool van 9.30 tot 12.00 uur. Omdat de EP een brede school is met een vroegschool voor de kleuters en een voorschool voor de peuters, houden wij gezamenlijk met Dynamo deze dag open dag.

De voorschool bereidt kinderen voor op de basisschool, zodat zij een goede start hebben. De voorschool is een kinderopvangvoorziening waar kinderen tussen 2 en 4 jaar spelend leren. Er is veel aandacht en tijd voor taalspelletjes, voorlezen, tekenen, luisteren, zingen en bewegen. Het programma en de werkwijze van de voorschool sluiten aan bij het programma en de werkwijze in groep 1 en 2. Hierdoor is voor uw kind de overgang naar de basisschool makkelijker.

Wat kunt u verwachten op 23 januari?
U bent welkom bij ons op school van 09.30 tot 12.00 uur.
De koffie en thee staat klaar met natuurlijk een gezonde lekkernij. Wij geven rondleidingen waaraan u vrijblijvend deel kunt nemen en al uw vragen kunt stellen. Kom sfeer proeven! Informeert u zich over de voorschoolse programma’s, de kosten en de vergoedingen. U kunt samen met uw kind een rondleiding krijgen. Opa’s en oma’s zijn ook van harte welkom! En het is mogelijk om uw kind direct in te schrijven. Dit kan vanaf het moment dat uw kind 1 jaar oud is bij de voorschool en vanaf 3 jaar bij basissschool de Elisabeth Paulus.

Alle ouders met kinderen tussen de 1 en 3 jaar in Amsterdam zijn uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op 23 januari, de uitnodiging is net als vorig jaar weer namens de wethouder Onderwijs naar alle gezinnen met kinderen tussen de 1 en 3 jaar gestuurd.

Meer informatie kunt u hier vinden: www.amsterdam.nl/voorschool

U kunt de informatie ook vinden via facebook: www.facebook.com/events

Meer voorschool in 2019
Vanaf 1 januari kunnen kinderen een halfjaar eerder naar de voorschool. Alle Amsterdamse peuters van 2 tot 4 jaar mogen 16 uur per week naar de voorschool. Kijk met de voorschool bij u in de buurt wat er mogelijk is. De Dag van de Voorschool is een goed moment om u hierover te informeren.

Voor meer informatie over onze voorschool: www.dynamopeuters.nl/pippeloentje